پانل های اتصال انگشتی: (فینگر جوینت)
1)پایداری ابعاد بالا (Straightness):
با توجه به اینکه در ساخت ماسیو پانل ها ،قطعات کوتاه چوبی به یکدیگر متصل شده و شاخه های اتصال انگشتی و در نهایت صفحات چوبی را به وجود میآورد،لذا وقوع تغییرات ابعادی و همچنین تابیدگی و پیچش در آنها به کمترین میزان ممکن کاهش مییابد.
2) دوام (Durability):
مقاومت بالا نسبت به تغییرات حرارتی و رطوبتی از ویژگیهای بارز این صفحات چوبی میباشد. از آنجا که صفحات چوبی پیش از ورود به پروسه تولید کاملا خشک خواهند شد(رطوبت 12%-8%) لذا ساختار چوب امکان تبادل رطوبت با محیط پیرامونی را نخواهد داشت. از سوی دیگر استفاده از چسب ارگانیک کاملا سازگار با محیط زیست و عاری از هرگونه مواد سمی با استانداردD3 در ایجاد و برقراری اتصالات ،تضمین کننده استحکام وپایداری این محصولات در برابر عوامل و متغیرهای محیطی میباشد.
3)دامنه وسیع کاربردی(Versatility):
زمینه مصرف ماسو پانل ها و پروفیل های فینگر جوینت شده بسیار گسترده میباشد به نحویکه هیچگونه محدودیتی در تولید انواع محصولات چوبی وجود ندارد. تولید درب، پارکت، مبلمان و صد البته استفاده بسیار گسترده در سازههای چوبی نظیر پلها و خانه های چوبی بیانگر گستردگی قابلیت های کاربردی این مواد با ارزش میباشد .بویژه در ساخت درب، پارکت، پنجره، مبلمان(شهری، اداری، مسکونی) ،تجهیزات آشپزخانه،خانه های چوبی امکانات بینظیری را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهدکه الوارهای چوبی رایج این قابلیت را ندارند.

4) افزایش راندمان و کاربری آسان در پروسه تولید ( Easy to work & beneficial):
نبود گرههای چوبی ، یکنواختی ضخامتی در صفحات، مقاومت بالا در برابر تغییرات ابعادی و سطوح پرداخت شده از جمله ویژگیهای منحصر بفرد این صفحات میباشند که با افزایش کیفیت و راندمان کار، تضمین کننده پروسه تولید میباشد.از سوی دیگر روکش پذیری و رنگکاری با کیفیت بسیار بالا و خاصیت ابزار خوری آسان نیز از مزایای تولیدی این مواد اولیه میباشد.
5)دوستدار محیط زیست(Environmental friendly):
بدون شک چوب با برخورداری از ساختار گیاهی و طبیعی خود یکی از بهترین مواد اولیه سازگار با محیط زیست میباشد. از سوی دیگر تکنولوژی ساخت ماسیو پانلها که بر اساس استفاده بهینه از چوب و جنگلها استوار است،نقش مهمی در حفظ محیط زیست ایفا میکند.
6)سازگار با انسان(Compatible with human):
برخلاف برخی از مواد و مصنوعات چوبی دیگر (مانند MDF) حاوی چسب اوره فرمآلدهیدکه منجر به انتشار گاز سمی و سرطانزای فرم آلدهید میگردد،این محصولات ضامن سلامت انسان و خانواده میباشد.
فرآیند تولید ماسیو پانلها:
به طور خلاصه پروسه تولید ماسو پانل شامل 6 مرحله کلی میباشد:
1)بر ش طولی الوار چوبی(Ripping):در این مرحله الوارهای چوبی با طولهای متفاوت، پس از طی پرووسه چوب خشک کنی کاملا خشک شدند، در دستگاه چند تیغ برش خورده و به صورت شاخههایی با عرض مناسب برای پرداخت سطح به بخش چهارتراش میرود.
2)پرداخت شاخههای برش خورده(Moulding):شاخههای برش خورده پس از دستگاه چند تیغ،وارد دستگاه مولدر شده ودر طی یک مرحله تمامی سطوح آن پرداخت میشود.
3)برش عرضی و جداسازی گرهها(Cutting):شاخه های چوبی پس از پرداخت در دستگاه مولدر هنوز آماده استفاده در دستگاه اتصال انگشتی نیستند زیرا از یکسو بسیاری از چوبها دارای گره میباشند که عامل بسیار مهمی در استحکام و جلوه چوب است و از سوی دیگر باید به لحاظ طولی به ابعاد مناسب دستگاه اتصال انگشتی تبدیل شوند.این پروسه توسط دستگاه قطع کن _گره زن کنترل میشود.
4)ابزار زنی وتولید پروفیلهای چوبی(Finger Jointing): قطعات چوبی پس از طی مراحل بالا،وارد دستگاه اتصال انگشتی میشوند.در این مرحله بسته نوع مصرف و چگونگی اتصال قطعات به یکدیگر،پروسه تولیدی صورت میگیرد.قطعات چوبی پس از ابزار خوری در دو سر، وارد بخش پرس میشوند و در این بخش بسته به ابعاد طولی مورد نیاز،شاخههای اتصال انگشتی شده پرس میشوند.
5)پرس صفحات چوبی(Massive Panel pressing):شاخههای فینگر جوینت شده در این مرحله وارد دستگاه پرس تولید ماسیو پانل میشوند. در سیستم پرس ماسیو پانل نیز از چسب های با درجه مقاومتی D3 استفاده میشود و شاخه های چوبی پس از اعمال چسب بر وارد بخش پرس میشوند.
6)سنباده صفحات چوبی و بسته بندی(Calibrating & Packaging):در نهایت بر روی ماسیو پانلهای چوبی سایز شده،پرداخت نهایی صورت گرفته و بسته بندی میگردند.